ติดต่อผู้จัดงาน

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17

11 - 12 กรกฏาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ติดต่อผู้จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์: 02-470-7728 โทรสาร: 02-470-7728 มือถือ: 081-867-1662

E-mail: npht17.kmutt@gmail.com

Copyright © 2019. All rights reserved.