การชำระค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17

11 - 12 กรกฏาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  • บุคคลทั่วไป                   2,500.-     บาท
  • นิสิต นักศึกษา นักเรียน      2,000.-     บาท

ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  • บุคคลทั่วไป                   3,000.-     บาท
  • นิสิต นักศึกษา นักเรียน      2,500.-     บาท

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระเงินได้ด้วยวิธี ดังนี้

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียน จากเว็บไซต์การจัดงานเท่านั้น
  • กรอกรายละเอียด และ นำใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

รหัสอ้างอิงเพื่อใช้ในการชำระค่าลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ คือ

  • หมายเลขการลงทะเบียน/REGISTER NO. (Ref.1)
  • หมายเลขโทรศัพท์/TELEPHONE NO. (Ref.2)

โดยท่านสามารถตรวจสอบรหัสอ้างอิงได้ที่หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

การยืนยันชำระค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถทำการ ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน ดังนี้

ส่ง อีเมล มาที่: npht17.kmutt@gmail.com

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562**

Copyright © 2019. All rights reserved.