ขั้นตอนการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม Zoom

1.เปิดไฟล์ Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ท่านต้องการนำเสนอ

2.เปิดใช้งานโปรแกรม Zoom จากนั้นกดปุ่ม Join a Meeting

3. ในช่อง Enter meeting ID or personal link name ป้อนหมายเลขห้อง Zoom Meeting ID ที่ผู้จัดกำหนดเอาไว้ และในช่อง Enter your name ป้อนชื่อของท่าน โดยใช้รหัสการนำเสนอขึ้นต้น ตามด้วยชื่อจริง (Oxx-ชื่อจริง) เช่น O01-ปวาลี

4.กดปุ่ม Join with Video

5.คลิ๊กปุ่ม Joint with Computer Audio

6.ที่ Control Bar ของโปรแกรม Zoom คลิ๊กปุ่ม Share Screen

7.ที่หน้าต่าง Select a window or an application that you want to share ให้เลือกหน้าจอที่ต้องการแชร์ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Share และเริ่มการนำเสนอผลงานของท่าน

8.เมื่อจบการนำเสนอ ให้คลิ๊กปุ่ม Stop Share