ติดต่อผู้จัดงาน

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หน่วยปฏิบัติงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ : 085-223-0101
อีเมล : [email protected]