ติดต่อผู้จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-944031
อีเมล : [email protected]