ติดต่อผู้จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043-202-597
โทรสาร : 043-202-598
อีเมล : [email protected]