กำหนดการ

กำหนดการงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20

10 มีนาคม 2566

เปิดลงทะเบียนออนไลน์

20 มิถุนายน 2566

หมดเขตรับบทคัดย่อ

10 มิถุนายน 2566

แจ้งผลการตอบรับผลงาน

20 กรกฎาคม 2566

หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้า

1 สิงหาคม 2566

ปิดรับลงทะเบียน

10 สิงหาคม 2566

ส่งบทความเรื่องเต็ม

10-11 สิงหาคม 2566

งานประชุม