อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน

1,000 บาท
  • จำกัด 1 คนนำเสนอได้ 1 เรื่อง

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุมฯ (ไม่นำเสนอผลงาน)

- (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • ลงทะบียนภายในวันที่ 15 ส.ค. 2565

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท

ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 667-446935-7

เมื่อโอนเงินเรียบร้อย ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ลิงค์ด้านล่าง