อัตราค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21


วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โดยการโอนเงิน ชื่อบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 037-7-00008-8

  • **ขอความร่วมมือใช้ QR code ในการชำระค่าลงทะเบียน เพื่อเก็บข้อมูล ชื่อบัญชีของผู้โอนเงิน**
  • **หากท่านชำระเงินเพื่อผู้ลงทะเบียนท่านอื่นด้วย ขอให้ระบุในสลิปโอนเงิน หรือแจ้งให้ทราบเมื่อแจ้งการชำระเงินด้วย**

เมื่อโอนเงินเรียบร้อย ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

แจ้งชำระค่าลงทะเบียน