อัตราค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โดยการโอนเงิน

ชื่อบัญชี : งานประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 20 โดย นายชัยยันต์ จันทร์ศิริ
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 662-4-01792-9

เมื่อโอนเงินเรียบร้อย ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

แจ้งชำระค่าลงทะเบียน