การสำรองห้องพัก

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด (สถานที่จัดงานประชุม)

อัตราค่าห้องพัก (ราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2565 นี้เท่านั้น)

  • Standard room พัก 1 ท่าน ราคา 1,800 บาทต่อห้อง ต่อคืน Standard room พัก 2 ท่าน ราคา 2,000 บาทต่อห้อง ต่อคืน
  • Superior room พัก 1 ท่าน ราคา 2,000 บาทต่อห้อง ต่อคืน Superior room พัก 2 ท่าน ราคา 2,200 บาทต่อห้อง ต่อคืน
  • ราคาเตียงเสริม 950 บาทต่อท่าน

ดาวน์โหลดใบจองห้องพัก (WORD) (PDF)

ที่พักแนะนำที่ใกล้เคียง

ดาวน์โหลดไฟล์แนะนำที่พักใกล้เคียง