สถานที่จัดงาน

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21


อาคาร Knowledge Exchange for Innovation (KX)
(ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
110 1 ถ. กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 02-470-7906 โทรสาร: 02-427-8412 อีเมล [email protected]
https://www.kxinnovation.com

แผนที่ Google Maps

การจองห้องพัก


เนื่องจาก อาคาร Knowledge Exchange for Innovation (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานนั้น ไม่มีห้องพักให้บริการ ดังนั้นท่านสามารถติดต่อจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมในรายการโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง อาคาร KX สถานที่จัดงาน ตามรายละเอียด ดังนี้