นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

ผู้จัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของงานประชุมฯ (npht.phtnet.org)

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ

ท่านที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการจัดการประชุมฯ เช่น ชื่อ-สกุล (Name) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ อีเมล (Email Address) เป็นต้น

ผู้จัดการประชุมฯ อาจมีการติดต่อท่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือทางอีเมล เพื่อประสานงาน/แจ้งกำหนดการ หรือเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานให้กับท่านเป็นครั้งคราว

การลบบัญชีผู้ใช้งาน

ในกรณีที่จบการประชุมแล้ว หากท่านต้องการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ สามารถแจ้งทีมงานเพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ที่หมายเลขโทรศํพท์ 085-223-0101 หรือทางอีเมล [email protected]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 085-223-0101 (วันเวลาราชการ)