เลข Zoom Meeting ID ของการนำเสนอในภาคต่างๆ

เลขห้อง Zoom Meeting ID ของการนำเสนอภาคต่างๆ ใน การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พิธีเปิดงานและการบรรยายพิเศษในวันที่ 29 และ 30 ส.ค. 2565Meeting ID: 959 2411 9689Join Zoom Meetinghttps://cmu-th.zoom.us/j/95924119689 ห้องย่อยที่ 1Meeting ID: 992 9665 1019Join Zoom Meeting Room1https://cmu-th.zoom.us/j/99296651019 ห้องย่อยที่ 2Meeting ID: 969 3317 4484Join Zoom Meeting Room2https://cmu-th.zoom.us/j/96933174484

dit98

28 August 2022

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19การประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด

dit98

25 August 2022

กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19”

กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19“การประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

dit98

16 August 2022