ประกาศขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ (ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อไปจนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566

dit98

13 June 2023

ประกาศขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อไปจนถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2566

dit98

31 May 2023