ประกาศขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อไปจนถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2566