รายชื่อผู้บรรยายพิเศษ

ผู้บรรยายพิเศษ

รายชื่อผู้บรรยายพิเศษ และกำหนดการบรรยาย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)