ประกาศขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ (ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อไปจนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566